ضمن سلام و آرزوی تندرستی و شادکامی

احتراماً با خرسندی باستحضار می­رساند نشریه راهبردهای سازمانی و کسب و کار از مجلات دانشگاه کردستان موفق به اخذ مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. هدف این مجله علمی پژوهشی  انتشار  پژوهش های اصیل  در کلیه  حوزه  های مدیریت راهبردی  در قالب مقالات پژوهشی، مروری، کتاب سنجی(Bibliometrics)، مروری نظام مند و فراتحلیل (Meta-analysis)، فراترکیب، و تحلیل موردی، در حوزه‌های مرتبط با مدیریت راهبردی در سطح سازمانی (Corporate Strategies) و در سطح کسب و کار (Business strategies) است.

بدینوسیله از تمامی اساتید و پژوهشگران در حوزه مدیریت راهبردی دعوت به عمل می آید مقاله حاصل از دست آوردهای پژوهشی و یافته های رساله های دکتری و کارشناسی ارشد خود را جهت بررسی و انتشار به این مجله  ارسال نمایند.

با سپاس